Opnieuw geselecteerd!

Ontaard land is geselecteerd door de jury van de Brusseprijs voor het beste journalistieke boek. Van de 191 boeken zijn er zestien door naar de volgende ronde. De Brusseprijs is ingesteld door het Fonds bijzondere Journalistieke Projecten dat zich sterk maakt voor diepgravende journalistiek.

Eerder al was Ontaard land met vier andere boeken genomineerd voor het beste Groninger Boek 2023.

Afgelopen najaar kwam Ontaard land met negen andere boeken op de longlist voor het beste politieke boek bij de Prinsjesboekenprijs.

Uit het juryrapport van het Beste Groninger Boek:


Ineke Noordhoff geeft de gevolgen van de aardgaswinning
en eerder gewroet in de Groningse bodem een gezicht:
in Ontaard land vertelt zij het verhaal van Henk Tienkamp
die een jarenlange strijd met de overheid heeft gevoerd
om de aardbevingsschade aan zijn droomhuis vergoed te
krijgen. Noordhoff weet knap de liefde voor een landschap
te verweven met de juist liefdeloze manier waarop regenten
en bedrijven met dat landschap en de mensen die er wonen
omgaan.
Er zijn de laatste jaren veel boeken over de problematiek in
Groningen geschreven. Het ene verhaal is nog schrijnender
en ontluisterender dan het andere. Al die publicaties
zijn de moeite van het lezen waard. Noordhoff is er naar
oordeel van de jury juist in geslaagd niet alleen het leed
van de bewoners voor het voetlicht te brengen, maar ook
de onttakeling van een uniek cultuurhistorisch landschap
te beschrijven. Daarmee is er niet alleen de stem Henk
Tienkamp te horen, maar laat ze ook de wierden, kanalen,
kerken en boerderijen spreken.
Ontaard land is naar oordeel van de jury een gedegen
en relevant boek dat zowel schuurt en frustreert als een
sprankje hoop voor de toekomst biedt.

Genomineerde boeken op de muur bij de uitreiking van de prijs voor het beste groninger boek 2023.

Dit zijn de genomineerden voor het beste Groninger boek.

Genomineerden voor het beste politieke boek 2022: