Natuurmakers

Natuurmakers, Atlas/Contact (2011)

Nederland maakt op grote schaal nieuwe natuur. Wat zou u maken? Bos, heide, moeras? Ineke Noordhoff onderzocht het.

Over de inhoud:

De tamme kastanjes waren in de aanbieding. Daarom kochten de boeren in Reiderwolde er wat extra van om ze op hun land te poten. Ergens anders kijken ‘natuurmakers’ met de handen op de rug toe of het rivierwater een zaadje van de zwarte populier op hun weiland laat aanspoelen. Landbouwgrond wordt op vele plaatsen omgebouwd tot natuur. Maken we bos of moeras en wie betaalt dat eigenlijk? Daarover gaat Natuurmakers uit 2011.

Bekijk hier de inhoudsopgave

In Trouw (17 december 2011) schreef ze artikelen over de haat tegen Staatsbosbeheer en hoe staatssecretaris Bleker omgaat met boeren, in de Volkskrant (23 november 2011) hoe natuurbeheer tot een cashmachine is verworden voor een enkeling. Natuurbeheer volgens Bleker werd een begrip dat vervolgens belandde in een video Even een Blekertje doen‘.

In Noorderbreedte 2011: Nieuwe natuur, nieuwe problemen  en ook ‘Alweer een moeras’. Ze volgde de verbouwing van landbouwgebied bij Slochteren tot natte natuur in een serie voor Noorderbreedte.

Over Natuurmakers:

Kester Freriks in NRC: ‘Het is de grote verdienste van Ineke Noordhoff dat zij dit duizelingwekkend complexe veld van natuurbeheer in Nederland zo helder vormgeeft in reportages en interviews met direct betrokkenen.’