Verlanglijst – Fakkel 22

Het Groningse bestuur werkt aan een verlanglijst. Niet voor Sinterklaas of de Kerstman, maar voor als de Tweede Kamer gaat debatteren over het rapport van de Parlementaire Enquête en de behoefte opkomt om ‘iets’ te doen voor ‘Groningen’.

Natuurlijk hebben we het dan niet over ‘onveilige huizen repareren’- want dat moet sowieso als de wiedeweerga gebeuren. Het gaat hier om cadeaus die het Groningse gemoed weer wat plooibaarder kunnen maken. In deze periode van geschenken bied ik onze bestuurders daarom een paar ideeën aan – met dank aan de Groningers die er twee jaar geleden mee kwamen.

HET LANGSTE BOS VAN NEDERLAND

Misschien lijkt het absurd om de provincie waar je zo wijds kunt uitkijken tot plek te maken met het langste bos. Maar als je er een strook van maakt die een beetje slim slingert door het landschap, is dat een leuk plan. Er bestaan al mooie voorstudies van onder meer Adriaan Geuze. 

Het bos kan om de stad slingeren en stedelingen zo lucht geven. Vanuit die bosvesting kan de strook de lage veengebieden in meanderen waar boeren binnenkort hun bouwplan toch moeten veranderen vanwege de nieuwe waterbeheersing. Ook doet een bosstrook het goed op de zandruggen. Daar kun je dan prettig beschut wonen zoals onze voorouders al zagen toen ze de historische borgen daar bouwden.

GRONINGER ZWERFRECHT

Geef Groningen datgene wat zo goed bij hen past: het recht om overal te gaan en te staan. Zo’n allemansrecht, naar Noors concept, kan van Groningen een provinciale vrijstaat maken. Daarvan wordt menig Groninger blij. De beleidsmensen in Den Haag vinden het ook vast een leuk cadeau om te geven want zij zoeken naarstig naar ‘modern mede-eigenaarschap’ van onze leefomgeving. Daar past dit prachtig in. 

Lees ook: Een pleidooi voor zwerfrecht.

SPAARBEKKENS

Zet op het verlanglijstje een paar grote spaarbekkens voor zoetwater; dat is lekker concreet. De sinterklazen in Den Haag betalen daar graag voor want daarmee kunnen ze tevens het IJsselmeerwater meer inzetten voor de randstad – en dat willen ze graag. Als we 10 tot 15 procent van de regen weten vast te houden, kunnen we als provincie zelf de droogtes in de toekomst beter de baas. Je kunt regen opvangen in overstromingszones langs maren en diepen; die krijgen dan natte madelanden aan de oevers. Maar je kunt ook spaarbekkens maken op nieuwe plekken. In de stad of langs de Hondsrug in de oude veenzones. Ook zijn er hele futuristische concepten waarbij de waterbekkens liggen in nieuwe duinen die achter de dijken worden opgespoten. Een beetje zoals in Petten en op Texel is gebeurd.

TOEKOMSTKUNDE OP ALLE SCHOLEN

Groningen wil graag een generatie creatieve vooruitdenkers cadeau! Leven, en ook besturen, is veelal ‘een beetje doordoen’ want we blijken vooral te denken en te doen vanuit de wereld die we kennen. Maar de toekomst zal vol verrassingen zijn, dat is wel zeker. We weten alleen nog niet zo goed welke. Veerkracht is dan uiterst nuttig. Hoe passend zou het zijn wanneer alle Groningse kinderen op school leren om over de toekomst na te denken? 

Deze tips zijn ontleend aan ideeën van Groningers zelf. Ze zijn ingeleverd in het kader van het programma ‘Toukomst’. Daaruit maakte Noorderbreedte in 2020 met hulp van de Hanzehogeschool een selectie onder het motto #vrijetoukomst. Wij brachten vooral ideeën op de voorgrond die getuigen van een grootse en originele kijk. Dat is precies wat je nodig hebt als je de rijksoverheid wilt verleiden om Groningen nu eens echt te compenseren voor het leed dat is veroorzaakt door de gaswinning. 

Wil je op de hoogte blijven van deze blogserie? Klik dan hier om een melding in je e-mailbox te krijgen bij het uitkomen van een nieuwe aflevering.