Oud water in de nieuwe tijd

Watercrisis? Zet de natuurlijke watermachine weer aan. Die boodschap gaf Piet Schipper, landschapsecoloog, de directeur van het Waterbedrijf Groningen, Riksta Zwart mee bij de overhandiging van het eerste exemplaar van het boek ‘Oud water in de nieuwe tijd’ op 5 april 2024 in Norg. ‘Laat dit boek niet in de kast staan, gebruik het om belangrijke keuzes te maken’, drukte hij haar op het hart.

Piet Schipper, Henk Everts, Jan Bakker, Niels Grootjans, Ineke Noordhoff en Ab Grootjans bundelen bijna een halve eeuw ecohydrologisch onderzoek en schetsen met die kennis een houdbare toekomst voor de noordelijke beekdalen. Zij zien mogelijkheden voor een nieuwe aanpak in Noord-Nederland met een belangrijke rol voor het schone water uit de diepe bodem. Duurzaam waterbeheer betekent niet ‘terug naar ‘ooit’, maar vanuit het huidige landschap vooruit naar de nieuwe tijd.

De drinkwaterbedrijven zijn actief op zoek naar nieuwe wegen om de drinkwaterwinning veilig te stellen. Dat kan, volgens de auteurs,  goed gecombineerd worden met versterking van het ecosysteem en matregelen om ons landschap weerbaarder te maken tegen klimaatverandering. Dit boek zet de belangrijkste kennis over ons watersysteem op een rij, plot dat op de noordelijke beekdalen, brengt in kaart waar het vastloopt en hoe het beter kan. Oud water in de nieuwe tijd’ werkt toe naar een landschap met een duurzame waterbalans.

Een nieuwe Hunzevallei » Noorderbreedte