Een goed gesprek over drie nominaties

Bij Opium (NPO Klassiek) sprak ik op 29 juni 2023 een kwartier met Annemieke Bosman over Ontaard Land. Dat was een mooie beloning: Ontaard land is drie keer genomineerd voor een eervolle prijs: voor het beste politieke boek 2022, het beste Groninger boek 2022 en voor het beste journalistieke boek 2022. De laatste nominatie (Brusseprijs) kreeg een vervolg met een plek op de shortlist. Van de 191 boeken ingediende boeken zijn er vijf door naar de shortlist. De Brusseprijs is ingesteld door het Fonds bijzondere Journalistieke Projecten dat zich sterk maakt voor diepgravende journalistiek. Lees hier een fragment uit Ontaard land. Kijk de video of luister naar een interview in ‘Met het oog op morgen’ over de nominatie (vanaf minuut 30).

Uit het juryrapport van de Brusseprijs:

‘Met dit boek houdt Noordhoff ons in feite allemaal een spiegel voor. Als land verontachtzamen wij de ontwikkelingen in de natuur al honderden jaren, en denken we vooral aan ons eigen gewin. Noordhoff weet dit zonder oordelen te omschrijven aan de hand van het verhaal van een maan. Niet door expliciet te zijn, maar door laag voor laag het verhaal op te bouwen. Het proces is bovendien nog steeds gaande.’

Eerder al was Ontaard land genomineerd voor het beste Groninger Boek 2023.

Afgelopen najaar kwam Ontaard land op de longlist voor het beste politieke boek bij de Prinsjesboekenprijs.

Uit het juryrapport van het Beste Groninger Boek:


Ineke Noordhoff geeft de gevolgen van de aardgaswinning
en eerder gewroet in de Groningse bodem een gezicht:
in Ontaard land vertelt zij het verhaal van Henk Tienkamp
die een jarenlange strijd met de overheid heeft gevoerd
om de aardbevingsschade aan zijn droomhuis vergoed te
krijgen. Noordhoff weet knap de liefde voor een landschap
te verweven met de juist liefdeloze manier waarop regenten
en bedrijven met dat landschap en de mensen die er wonen
omgaan.
Er zijn de laatste jaren veel boeken over de problematiek in
Groningen geschreven. Het ene verhaal is nog schrijnender
en ontluisterender dan het andere. Al die publicaties
zijn de moeite van het lezen waard. Noordhoff is er naar
oordeel van de jury juist in geslaagd niet alleen het leed
van de bewoners voor het voetlicht te brengen, maar ook
de onttakeling van een uniek cultuurhistorisch landschap
te beschrijven. Daarmee is er niet alleen de stem Henk
Tienkamp te horen, maar laat ze ook de wierden, kanalen,
kerken en boerderijen spreken.
Ontaard land is naar oordeel van de jury een gedegen
en relevant boek dat zowel schuurt en frustreert als een
sprankje hoop voor de toekomst biedt.

Genomineerde boeken op de muur bij de uitreiking van de prijs voor het beste groninger boek 2023.

Dit zijn de genomineerden voor het beste Groninger boek.

Genomineerden voor het beste politieke boek 2022: