Lezing Hunzeborgh

Ineke Noordhoff werkt aan een nieuwe titel (januari 2024). Oud water in de nieuwe tijd.
Zondag 22 oktober 2023 in de Hunzeborgh Lezing | info (dehunzeborgh.nl) vertelt ze er over.

Uit het voorwoord:

Ons land verdroogt in de zomer en overstroomt in de winter, de natuur verpietert, de bouw ligt stil en de klimaatveranderingen gaan voor nog veel meer narigheid zorgen. Ons leven en landschap moeten ingrijpend op de schop om daar beter tegen opgewassen te zijn. We hebben ervaring; onder leiding van landontginners, ambtenaren, boeren en stedenplanners hebben we ons landschap meermaals hertekend. Toch is er nu iets fundamenteel anders. Afgelopen eeuw dachten we dat alles ‘maakbaar’ was. Maar we lopen tegen een grens aan.

Het ecosysteem kan ons vooruit helpen naar een nieuwe balans. Om natuurlijke processen in het ecosysteem te stutten is water nodig. Er valt regen, natuurlijk, en die kunnen we slimmer opvangen en benutten. Maar in de grond stroomt een veel rijkere bron: grondwater. Het is een bron die gemakkelijk verspild kan worden of verstoord. Maar voor het in stand houden en ontwikkelen van biodiversiteit is het een noodzakelijke levensader. Daarom is het belangrijk dat kennis over die ondergrondse stromen belandt bij iedereen die bezig is met (her)inrichten van ons landschap. Want de waterkringloop kan een grote hulpkracht worden bij transities – of het nou gaat over natuur, watervoorziening, landbouw, voedsel, vervoer of energie.

Dit boek bouwt een brug tussen wetenschappelijke kennis en onze huidige leefwereld. Aan de hand van de vele onderzoeksgegevens over de Drentsche Aa, adstrueren we hoe mens en natuur op elkaar inwerken. We laten zien waar kleine ingrepen grote gevolgen kunnen hebben. Of – indien verkeerd ingezet – schade aanrichten. De ervaring en kennis over dat kleine bijzondere Drentse beekdal vertalen we door naar een groter gebied. Het is immers hetzelfde grondwater dat aan de andere kant van de Hondsrug omhoog welt in het Hunzedal. Zo geven we een aanzet om de waterkaart van Noord-Nederland fundamenteel te hertekenen. Ook elders in ons deltaland stroomt diep onder de grond schoon water terwijl in het landschap natuurlijke processen stilvallen. Wie verder kijkt dan de directe omgeving kan als het ware een groene motor aan zetten. Dit boek laat zien hoe dat werkt.