Biografie van de Drentsche Aa

Landschapsbiografie van de Drentsche Aa verscheen in 2015 bij uitgeverij Van Gorcum.

Dit 500 pagina’s dikke boekwerk vertelt het levensverhaal van het Beek- en Esdorpenlandschap de Drentsche Aa in woord en beeld.

Aan de totstandkoming is gewerkt door een groot team van wetenschappers, kaartenmakers, fotografen en beeldkunstenaars onder leiding van projectmanager Ineke Noordhoff.

De redactie is gevoerd door Theo SpekHans ElerieJan Bakker en Ineke Noordhoff onder verantwoordelijkheid van het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Ter gelegenheid van de verschijning schreef Noordhoff een column in de lokale krant.

Aan het verschijnen van de Landschapsbiografie is in de pers veel aandacht besteed onder meer met een eigen Dagblad van de Drentsche Aa en een uitzending van Vroege Vogels. Op de RUG-site verscheen een video en de serie Altijd Anders verscheen in lokale huis-aan-huisbladen zoals de Oostermoer.

Dit project is mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de Rijksuniversiteit Groningen en Staatsbosbeheer.