Boeren stoppen met natuurbeheer

NRC, 19 jan. 2008

Gepubliceerd in NRC van 19 januari 2008

 

Door Ineke Noordhoff

Midlaren, 19 jan. Het subsidiestelsel voor natuurbeheer is zo bureaucratisch dat veel boeren afhaken. Boeren en natuurbeheerders hebben de afgelopen drie jaar 7,6 miljoen aan subsidie moeten terugbetalen.

Daarbovenop kregen ze 2 miljoen euro aan boetes omdat ze, onder meer, niet genoeg verschillende planten op hun grasland hadden. Dat valt op te maken uit cijfers die de Dienst Regelingen heeft vrijgegeven.

Na de eerste periode van zes jaar, blijkt eenderde van de boeren te zijn gestopt met agrarisch natuurbeheer. Volgens betrokkenen zijn veel veehouders bang dat ze subsidie moeten terugbetalen. Het Gelders Landschap is inmiddels helemaal uit het subsidiestelsel (Programma Beheer) gestapt. „Wij zijn het geneuzel over formulieren, controles en bezwaren gelukkig kwijt”, aldus een medewerker.

Sinds de invoering van concurrentie in het natuur- en landschapsbeheer acht jaar geleden houden zeventig mensen bij de Dienst Regelingen zich full time bezig met het verdelen van jaarlijks honderd miljoen euro over 2.400 natuurbeheerders en 14.000 boeren. In de eerste periode van het nieuwe stelsel (van 2000 tot 2006) legde deze dienst vijfduizend sancties op. ,,En dan zijn we nog soepel geweest”, zegt Jan Huizing, directeur uitvoering van de Dienst Regelingen. Hij erkent dat de regels voor natuurbeheer zo gedetailleerd zijn beschreven dat ze vaak niet meer uitvoerbaar zijn.

Meestal werd de subsidie (gedeeltelijk) stopgezet omdat er afwijkingen van de regels zijn gevonden. In 500 gevallen moesten boeren en natuurbeheerders de subsidie met terugwerkende kracht terugbetalen. Met daarbovenop een boete.

Vooral voor boeren die een deel van de opbrengst van hun land offeren voor de natuur, komen die terugbetalingen hard aan. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om bureaucratische tekortkomingen. In een op de tien gevallen heeft de natuur zich teleurstellend ontwikkeld buiten de schuld van de beheerder om. Een op de drie bestrafte boeren en beheerders heeft een fout gemaakt bij het beheer. Vaak gebeurde dat niet mer opzet, maar omdat de voorschriften onlogisch zijn.

Over dit artikel zijn op dinsdag 22 januari kamervragen gesteld.

Het Agrarisch Dagblad meldde hierover op 22 januari: Mogelijk langere loopduur agrarisch natuurbeheer

NRC wijdde er een hoofdredactioneel commentaar aan op 23 januari